Φορητές εικόνες

 • Χριστός
  Χριστός
 • Χριστός
  Χριστός
 • Η θεολογία του προήτου Ηλιού εις το όρος Χωρίβ
  Η θεολογία του προήτου Ηλιού εις το όρος Χωρίβ
 • Αγία Ναταλία και Άγιος Αδριανός
  Αγία Ναταλία και Άγιος Αδριανός
 • Ο Άγιος Ανδρέας λίγο πριν μαρτυρήσει
  Ο Άγιος Ανδρέας λίγο πριν μαρτυρήσει
 • Άγιος Αντώνιος
  Άγιος Αντώνιος
 • Άγιος Γεώργιος
  Άγιος Γεώργιος
 • Παναγία
  Παναγία
 • Τη Υπερμάχω
  Τη Υπερμάχω
 • Ο Νυμφίος
  Ο Νυμφίος
 • Άγιος Αντώνιος
  Άγιος Αντώνιος
 • Άγιος Ισαάκ ο Σύρος
  Άγιος Ισαάκ ο Σύρος
 • Αγία Ειρήνη
  Αγία Ειρήνη
 • Αγία Βαρβάρα
  Αγία Βαρβάρα
 • Χριστός
  Χριστός