Τοιχογραφίες

Εμφάνιση:AllΆγιος ΝεκτάριοςΆγιος ΠαντελεήμωνΕυαγγελίστριαΠροφήτης ΗλίαςKostolazo
  • AC7
    AC7
  • Η Πλατυτέρα των Ουρανών
    Η Πλατυτέρα των Ουρανών
  • Πειραιάς
    Πειραιάς
  • AC15
    AC15
  • Σοφονίας
    Σοφονίας
  • Ο Παντοκράτωρ
    Ο Παντοκράτωρ
  • AC17
    AC17
  • Ο Προφητάναξ Δαυίδ
    Ο Προφητάναξ Δαυίδ
  • Πειραιάς
    Πειραιάς
  • Η Ανάσταση
    Η Ανάσταση
  • a8017
    a8017
  • Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
    Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
  • Η Ανάσταση (λεπτομέρεια 1)
    Η Ανάσταση (λεπτομέρεια 1)
  • a8023
    a8023
  • Η φιλοξενία του Αβραάμ και η φανέρωση της Αγίας Τριάδος
    Η φιλοξενία του Αβραάμ και η φανέρωση της Αγίας Τριάδος
  • Η Ανάσταση (λεπτομέρεια 2)
    Η Ανάσταση (λεπτομέρεια 2)